Animation - Praxinoskop/FrameByFrame

Klicka på en cirkel för animationssmakprov


10:30 AM

Circulation - installation med 20 praxinoskopanimationer


Före, under och efter en resa. Mina tankar, förutfattade meningar, drömmar, hörsägen och minnen avlöser varandra i hjärnarkivet. Det är en inre och yttre kamp om att få existera, det tänds och släcks, stannar och startar. 


Ovan är fyra av praxinoskopanimationerna som visades i installationen, nedan hittar du en kort dokumentation av utställningen.